Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Okrety podwodne JK Mosci

By
(HM Submarines)
1946, HM Stationery Office, London
Paperback, 64 pages, some photos
book is in Polish language

Descripton: Polish language version of the Ministry of War Information brochure on British and Allied submarine and X-Craft warfare in Europe. Includes tales of Polish submarines Orzel and Sokol.

Polska wersja broszury przygotowanej przez Ministerstwo Informacji Wojennej o dzia³aniach brytyjskich i alianckich okretow podwodnych i zywych torped na ETDW. Swoje rozdzialy maja takze Orzel (ucieczka z Tallina i zatopienie Rio de Janeiro) oraz Sokol (atak przez siec w Navarino).